Diplomatari de Sant Pere d’Ègara iSanta Maria de Terrassa, 1203 - 1291.


Diplomatari de Sant Pere d’Ègara iSanta Maria de Terrassa, 1203 - 1291.


   ADQUISICIÓ

Si desitja adquirir el llibre, contacti amb:

Web
comandes@pageseditors.cat
Pagès Editors, S.L Carrer Sant Salvador, 8 25005 Lleida
tel: (00 34) 973 23 66 11
fax núm.: (00 34) 973 24 07 95

Moltes gràcies.
FUNDACIO NOGUERA

Tancar

    Fitxa de publicació

Autor
Títol
Diplomatari de Sant Pere d’Ègara iSanta Maria de Terrassa, 1203 - 1291.
Col.lecció
Diplomataris - 63
Lloc i data de publicació
Barcelona, 2013
ISBN
978-84-7975-926-3
Núm. de pàgines
581
Resum
Aquest llibre completa la publicació de l’any 2001 amb els 221 documents del período anterior, sobre les esglésies de Sant Pere i Santa Maria de Terrassa a l’Edat Mitjana, acompanyats d’una notable introducció històrica a càrrec del mateix Puig i Ustrell. Tant l’edició dels documents com la introducció aporten dades noves sobre la zona estudiada i en reinterpreten d’antigues, mostrant-nos un enorme desplegament erudit. Hom acompanya tot això amb un apèndix de documents més i un valuós índex temàtic.
 

 

Pujar