El Cartulari de Xestalgar: memòria escrita d’un senyoriu valencià.


El Cartulari de Xestalgar: memòria escrita d’un senyoriu valencià.


   ADQUISICIÓ

Si desitja adquirir el llibre, contacti amb:

Web
comandes@pageseditors.cat
Pagès Editors, S.L Carrer Sant Salvador, 8 25005 Lleida
tel: (00 34) 973 23 66 11
fax núm.: (00 34) 973 24 07 95

Moltes gràcies.
FUNDACIO NOGUERA

Tancar

    Fitxa de publicació

Autor
Títol
El Cartulari de Xestalgar: memòria escrita d’un senyoriu valencià.
Col.lecció
Diplomataris - 29
Lloc i data de publicació
Barcelona, 2004
ISBN
84-9779-250-5
Núm. de pàgines
286
Resum
Al País Valencià és poca la documentació conservada pertanyent a les senyories laiques, en contraposició a altres dominis més potents, com les institucions eclesiàstiques. Tot i això, a la Biblioteca de Catalunya es conserva un còdex, fins ara gairebé desconegut, relatiu a l’alqueria de Xestalgar, a la comarca dels Serrans. El propòsit del còdex fou, segons l''autor, deixar manifesta la jurisdicció que els senyors de Xestalgar exerciren sobre el seu terme i la forma de transmissió dels seus drets, des de Jaume I -que l’any 1238 la cedí a Rodrigo Ortís- fins els comtes d’Alcúdia. Ara bé, la major part de la documentació abasta tan solament el període feudal on es configurà aquesta jurisdicció.
 

 

Pujar