< Tornar

Col·laboracions

Col·laboració amb l’Universitat de Barcelona

Edició de la col·lecció Arnaldi de Vilanova opera medica omnia. Amb la Càtedra d’Història del Dret. Facultat de Dret de Barcelona, en la publicació de les Actes dels Simposis de Dret Comú i Catalunya, del 1990 al 1999, organitzades per aquest departament.