< Tornar

Col·laboracions

Col·laboració amb l’Ajuntament de Girona

Publicació del Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533) i el Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), els anys 2000 i 2001. Formen part de la col·lecció Llibres de Privilegis. L’any 2005 col·laboració en la publicació del Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona, volums III i III. i de les Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), volúms I , IIIII i IV dins la colecció Diplomataris.

Col·laboracions

Col·laboració amb l’Ajuntament de Girona

Publicació del Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533) i el Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), els anys 2000 i 2001. Formen part de la col·lecció Llibres de Privilegis. L’any 2005 col·laboració en la publicació del Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona, volums III i III. i de les Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), volúms I , IIIII i IV dins la colecció Diplomataris.