< Tornar

Col·laboracions

Col·laboració amb la Universitat de Barcelona, Fundació Lluí­s Carulla, Institut d’Estudis Catalansi, Facultat de Teologia de Catalunya

El Diccionari del Català Antic (DCA) és un projecte compartit entre les cinc institucions, entre elles la Fundació Noguera. Es desenvolupa al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. La presentació del DCA va tenir lloc el novembre de 2009. Pretén la redacció d’un diccionari digital consultable en xarxa que reculli la caracterització de les unitats lèxiques del català des dels orígens de la llengua fins al segle XVI (inclòs), des del punt de vista del seu contingut i de la seva utilització en els textos. Any 2009

Col·laboracions

Col·laboració amb la Universitat de Barcelona, Fundació Lluí­s Carulla, Institut d’Estudis Catalansi, Facultat de Teologia de Catalunya

El Diccionari del Català Antic (DCA) és un projecte compartit entre les cinc institucions, entre elles la Fundació Noguera. Es desenvolupa al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. La presentació del DCA va tenir lloc el novembre de 2009. Pretén la redacció d’un diccionari digital consultable en xarxa que reculli la caracterització de les unitats lèxiques del català des dels orígens de la llengua fins al segle XVI (inclòs), des del punt de vista del seu contingut i de la seva utilització en els textos. Any 2009