< Tornar

Col·laboracions

Col·laboració amb Caixa Girona

L’any 2005 col·laboració en la publicació del Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona, volums III i III. i de les Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), volúms I , IIIII i IV dins la colecció Diplomataris.