Antoni MAYANS I PLUJÀ    
Fundació Noguera 

Llibre de Privilegis d’Olot (1315-1702).
Més Informació
 

Pujar