Belén MORENO I CLAVERÍAS    
Fundació Noguera 

La contractació agrària a l’Alt Penedès durant el segle XVIII. El contracte de rabassa morta i l’expansió de la vinya.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
 

Pujar