Teresa CARDELLACH I GIMÉNEZ    
Fundació Noguera 

Pergamins de l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa (1279-1387).
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Llibre de Privilegis de la vila i el terme de Terrassa (1228-1652).
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar