Josep M. MADURELL I MARIMON †     
Fundació Noguera 

Societats Mercantils a Barcelona. Volum I.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Societats Mercantils a Barcelona. Volum II.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
 

Pujar