Montserrat ROVIRA    
Fundació Noguera 

Diplomatari de la catedral de Tortosa. Episcopats de Ponç de Torrella (1212-1254) i Bernat d’Olivella (1254-1272). Volum I
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de la catedral de Tortosa. Episcopats de Ponç de Torrella (1212-1254) i Bernat d’Olivella (1254-1272). Volum II
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar