Susanna VELA I PALOMARES    
Fundació Noguera 

Llibre de les provisions reials de la vila de Puigcerdà.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar