Jordi MORELLÓ BAGET    
Fundació Noguera 

Municipis sota la senyoria dels creditors de censals. La gestió del deute públic a la baronia de La Llacuna (segle XV).
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar