Joan VILLAR I TORRENT    
Fundació Noguera 

Llibre de Privilegis de Palafrugell (1250-1724).
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar