Martín RODRIGO I ALHARILLA    
Fundació Noguera 

Indians a Catalunya: capitals cubans en l'economia catalana
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar