P. VERDÉS    
Fundació Noguera 

Els llibres de Privilegis de Tàrrega (1058-1473).
Més Informació
 

Pujar